Apie

Vaidos Januškevičiūtės dizainas įkvėptas saikingumo, urbanistikos ir Lietuviško kraštovaizdžio. Minimalizmo idėjos plėtojimas apjungiant archajiškas tradicijas ir šiuolaikinį miesto gyvenimą susilieja į vienumą. Dizainerė netiki masine produkcija ir greit ateinančiomis ir praeinančiomis tendencijomis. Jos tikslas sukurti laikui nepavaldžius drabužius, kurie lengvai pridengia moters kūną sukurdami žavesį ir paslaptingumą.

Svajotojos, idialistės ir keliautojos dvasia persismelkia kuriamuose drabužiuose sukurdami pojūtį, kai basos pėdos paliečia rasotą žolę po nakties ar lengvo vėjo, kuris trumpam užmerkia akis ir leidžia svajoti. Tai drabužiai skirti atviroms ir nuotykių ieškamčioms moterims.